Sketchup

Tekla Structures: Export till Sketchup för rendering och animering

Sedan Trimble köpte Tekla och Sketchup så har programmen blivit mer kompatibla med varandra. Nu kan man exportera från Tekla till Sketchup och få med alla detaljer inklusiver armering. För de som vill visualisera armeringen för användning i presentationer och…
Read more