Utmaningar med 3D armering i BIM

När vi jobbar med detaljerade 3D BIM modeller så skryter vi ibland (eller ofta) med att modellen är en exakt kopia av det som ska byggas aka ”what you see is what you get”. Men då BIM inte bara handlar om att snurra på och förundras över väldetaljerde 3D-modeller, utan också om information som kan användas för att beställa material samt mycket annat inom byggprocessen. När det gäller armering så medför detta att det kan uppstå skillnader i det som beställs och det som ska byggas då vissa armeringsgrupper bearbetas på plats. Nedan följer en lista av typiska utmaningar som man kan möta när man beställer armering från en BIM-modell (Tekla Structures) samt förslag på lösningar.

 

Armering som böjs på plats

Med det här menas inte att det står två man och böjer armeringsstänger i en maskin ute på byggarbetsplatsen utan armeringsjärn som beställs som raka, gjuts in och sedan böjs till i en vinkel för hand. Med andra ord: böjda järn i modellen som ska beställas som raka.

Lösning 1 (utan ändringar i Tekla Structures mjukvaran): Armeringsjärn som avviker kan modelleras både som raka och som böjda och läggas i separata faser. Vid generering av armeringslistor används fasen med järnet som rakt och för utförandet används den fasen där armeringen är böjd. Det är då viktigt att alla parter känner till det här och eventuellt kan just den armeringsgruppen markeras ytterligare för att markera att den böjs på plats.

Lösning 2: På samma sätt som pour funktionen skapar en parallellbild av modellen med gjutningsskarvar så skulle en tredje modus med presentation av armering för beställning kunna införas. Huvudmodellen påverkas inte och man har full kontroll på armeringen.

Armering i en vägg som ansluter till en platta så som den ser ut när den ska beställas.

Armering i en vägg som ansluter till en platta så som den ser ut när den ska beställas.

Armeringen böjs sedan in i plattan.

Armeringen böjs sedan in i plattan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armering med varierande längd

Som ett exempel kan vi ta en vägg som har en sluttning i ena sidan och som ska armeras med raka stänger. Alla järn får olika längder och oftast skiljer det bara några centimeter mellan stängerna. Att modellera och producera denna typ av armering går fint, men för den personen som ska sortera och lägga in armeringen är detta ett väldigt tidskrävande uppgift. I praktiken levereras armeringen som raka längder och sedan kapas järnen på plats. För att minimera spill läggs den i flera trappstegsformade grupper. Varierande armeringslängder ska beställas som några grupper med samma längd och kapas på plats.

Lösningar: Samma som i armering som böjs på plats

Armeriring med varierande längd som den ser ut i den färdiga väggen.

Armeriring med varierande längd som den ser ut i den färdiga väggen.

Armering som ska beställas i trappformade grupper för att sedan kapas på plats.

Armering som ska beställas i trappformade grupper för att sedan kapas på plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Armering med begränsad längd och överlappande järn

Den önskade längden på raka armeringsjärn är ofta 12m vilket är knutet till transporten då detta är den längden man får med på en lastbil utan att behöva frakta det som specialtransport. Därför önskar många att armeringen som modelleras inte överstiger denna längd. I Tekla går det att modellera järn med i princip obegränsad längd, och indelningen i kortare bitar måste göras manuellt om man inte vill använda sig av komponenter. Jag kommer att ta upp detta ämne i ett dedikerat inlägg.

Lösning 1: Manuell korrigering och överlappning
Lösning 2: Användning av komponent
Lösning 3: Summering av alla längder som taggas med en UDA eller prefix för att sedan lista det som 12m längder i en rapport

Överlappande armering. Korrigerad och modellerad manuellt.

Överlappande armering. Korrigerad och modellerad manuellt.

Leave a Comment