Vad är BIM?

BIM står för Building Information Model(ing) och är det senaste inom utvecklingen av projekteringsvertyg, men för att beskriva det ska vi först se på utvecklingen fram tills idag:

  • Papper, penna och ritbord har varit dominerande fram tills slutet på 80-talet
  • CAD blev övergången till datorstödda ritningar och projekteringen kunde utföras mycket snabbare än med traditionella ritningar.
  • 3D CAD gjorde det möjligt att se det man gjorde i 3D och antalet fel kunde reduceras.
  • BIM, dagens teknologi där 3D modeller innehåller data såsom material, volym, vikt, tyngdpunkt, klassificeringar och all annan data som man vill skriva till byggnadsdelarna i modellen. När det gäller armering så går det att gruppera och numerera den efter egna behov. Då all armering är exakt modellerad så finns det inget utrymmer för fel. Det som finns i modellen blir producerat i verkligheten. What you see is what you get.
Informationsmodellens livscykel. Källa: tekla.com

Informationsmodellens livscykel. Källa: tekla.com

Leave a Comment