Armeringsförteckning – EDR Medeso Bøyeliste 2.0

EDR & Medeso har utvecklar en avancerad applikation till Tekla Structures som hämtar ut armeringsförteckningar från 3D modeller och ritningar. Listorna kan exporteras i flera standarformat så som word, excel, html och format går direkt till armeringsproduktion (bvbs, xml). Applikationen hanter revisioner på ett enkelt sätt där programmet jämför genererade listor och visar ändringar i mändg, antal och vikt. Mycket av det visuella output kan ändras manuellt så att information som går vidare i form av armeringsspecifikation blir så tydlig som möjligt. Mer i videon nedan:

Leave a Comment