Varför Tekla Structures?

Idag är Tekla den mest kraftfulla verktyget för modellering av armering. Programmet kan hantera väldigt stora fullt detaljerade armeringsmodeller och komplexa geometrier av armeringsjärn. Export är möjligt till många olika format och den har ett kraftfullt API som ger många möjligheter för specialanpassning. Därför kommer det mesta jag skriver om modellering av 3D armering att vara knutet till Tekla Structures. Jag är dock alltid öppen för andra software och tar gärna emot tips om bra BIM-program som kan hantera armering.

Källa: www.dowcotech.com

Källa: www.dowcotech.com

Leave a Comment