Armering och BIM idag

Hur vi ”alltid” har gjort

imageDet traditionella sättet att bearbeta armeringslistor har fram tills nyligen varit att ta ut armeringsmängder från pappersritningar baserat centeravstånd, täcksskikt, och diameter på armeringsjärn. Processen är tidskrävande och risken för att göra fel är stor. Det som är förvånande är att denna metod används fortfarande i ganska stor utsträckning. Visst har det blivit något moderniserat med införande av digitala ritprogram och tillägg till dessa som underlättar export av armeringslistor, men någonstans i kedjan mellan armeringsjärn i ingenjörens modell och armeringsjärnet som levereras till byggarbetsplas sitter det en människa och knappar in armeringsdata manuellt. Ibland flera gånger om vilket bara ökar riskerna för fel.

 

 

Vad kan vi göra med BIM idag?

Idag är det fullt möjligt att från en 3D BIM modell få data och digitala armeringslistor (och nej, pdf är inte en digital armeringslista) ut till armeringsleverantörens ordersystem och vidare till maskiner som kapar och böjer järnen. Järnen taggas med färgkodade brickor och streckkoder så att de kan scannas på byggarbetsplatsen och datan kan skrivas till samma BIM modell för att ha full kontroll på vad som är beställt och levererat. Vill man också ha ordning på byggarbetsplatsen så kan samma scanning användas för att tagga leveransen i en separat modell. På det sättet vet man var järnen ligger tills den dagen då de ska användas. Modellen går att koppla till en tidsschema så att tiden för arbete beräknas utifrån den data som finns i BIM modellen.

Rebar fabricator - Tekla

Armeringsproducent som använder sig av BIM modell. Källa: tekla.com

Så varför använder vi oss inte av den senaste tekniken?

Detta ämne skulle man kunna skriva en hel avhandling om, här är några uttalanden som jag ofta hör:
”Vi har så mycket att göra, vi hinner inte med några utvecklingsprojekt”
”Vi har så lite att göra, vi har inte pengar till att satsa på utvecklingsprojekt”
”Jag använde programmet för sju år sedan och det var så svårt att få till armeringen i 3D”
”Varför ska vi ha en BIM modell om kontraktet säger att vi bara ska leverera 2d ritningar”
”Vi ger inte ifrån oss BIM modellen, det kostar extra”
”Ska vi använda oss av BIM när vi bygger så vill vi ha extra betalt”

För att summera upp det: ovilja, okunskap, och till en viss det byråkratiska hinder. Men som tur är så finns det eldsjälar som har insett att det är på tiden att byggbranschen hinner ikapp den övriga utvecklingen, och BIM är bara början.

Armeringsmodell av Gardermoens flygplats T2. Källa: markusplassen.no

Armeringsmodell av Gardermoens flygplats T2. Källa: markusplassen.no

Leave a Comment