Vad är BVBS?

BVBS (Bundesvereinigung Bausoftware) är ett ASCII format utvecklad i tyskland som kan läsas av styrdatorer för maskiner som producerar armering. Armeringsjärn defineras utifrån geometrin med vinklar och längder. Fördelar med BVBS är att inga formkoder används. På det sättet behöver man inte anpassa formatet efter de formkoder som används i olika länder. Tekla structures stödjer full export av BVBS filer.

Bending Machine

Leave a Comment