Tekla Structures: EPD för armering

EPD (Enivonmental Product Declaration) är en del av den deklaration som används för miljöklassificering av byggnader via exempelvis BREEAM metoden. BIM modeller kan enkelt anpassas så att objekter i modellen får datafält där information om EPD kan fyllas i. För vanliga material används CO2 ekvivalenter per ton, eller per m3. Eftersom jag bara tar upp EPD för armering så kommer jag att använda mig av CO2 ekvivalenter per ton. Den här metoden kan också användas för andra material än armeringsstål.

Datafält
Det jag gör först är att skapa en flik med ett datafält som kommer att innehålla EPD information. Dvs, jag definerar en egen UDA (User defined attribute). Detta görs genom att lägga till fält i objects.inp. Varje armeringsgrupp kan ha eget datafält eftersom armeringen kan komma från olika leverantörer med olika EPD värden.

User defined attribute för armering - CO2 ekvivalenter.

User defined attribute för armering – CO2 ekvivalenter.

Rapport
Jag behöver en rapport som ska läsa vikten på armeringen från modellen och multipicera den med EPD värden så att det totala värdet av CO2 ekvivalenter rapporteras ut. Rapporten gör jag i Template editorn.

EPD rapport för armering

EPD rapport för armering

 

Plug-in
För att göra det enklare att skriva till armeringsobjekt så har jag gjort en liten plug-in som skriver data direkt till markerade armeringsjärn i modellen. Detta är inte nödvändigt men gör arbetet smidigare. Plugin görs i Visual studio och kopplas sedan till Tekla via API.

Plugin som skriver EPD data till armeringsjärn i modellen.

Plugin som skriver EPD data till armeringsjärn i modellen.

 

IFC export
EPD data följer med vid export till IFC fil, som kan läsas i Tekla Bimsight eller i Solibri.

EPD data i IFC modell.

EPD data i IFC modell.

Användning och vidare utveckling
Nu är systemet klart för beräkning av EPD data för armering. Det jag behöver göra är att ta reda på vad armeringsleverantören har deklarerat i sin EPD och skriva den datan via Plug-in. Jag skulle gärna vilja ta det ett steg längre och läsa data från en EPD materialdatabas istället för att fylla i den manuellt. Då minskar man risken att fylla i fel tal och slipper söka i pärmar och dokument.

EPD för armering i Tekla

EPD för armering i Tekla

Leave a Comment