Tekla Structures: Export till Sketchup för rendering och animering

Sedan Trimble köpte Tekla och Sketchup så har programmen blivit mer kompatibla med varandra. Nu kan man exportera från Tekla till Sketchup och få med alla detaljer inklusiver armering. För de som vill visualisera armeringen för användning i presentationer och tryckt media är detta en stor tidsbesparing. Sketchup har flera möjligheter för animering av objekt samt en rad av plugins som kan göra högkvalitativa renderingar. Nedan följer ett exempel på rendering av en prefab armeringskonstruktion och ett klipp som visar iläggningsordningen av armeringsjärn i ett brofundament.

Modell exporterad från Tekla till Sketchup renderad med Indigo renderer.

Modell exporterad från Tekla till Sketchup renderad med Indigo renderer.

 


Iläggning av armering visualiserad i Sketchup.

Leave a Comment